Feedback

Informations

Het leven der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche schilders / voormaals bijeen-vergaderd en beschreeven door Karel van Mander, Kunst-schilder. En nu, volgends het oorspronglijke van den schrijver, in de hedendaagsch Nederduitsche spraake en styl overgebragt, met verscheiden bygevoegde aanmerkingen, ophelderingen, en verdere Levens- en Kunst byzonderheden vermeerderd, en vollediger gemaakt, door wylen Jacobus de Jongh, en na deszelfs overlyden door eene bekwaame hand. Met het leven van den schryver, naar den besten druk van 't jaar 1618. Versierd met de afbeeldingen der voornaamste schilders.

Author(s), creator(s), collaborator(s) : Van Mander, Karel; De Jongh, Jacobus
Type of the represented object : Book

Détails
Author(s), creator(s), collaborator(s): Van Mander, Karel (1548-1606) (author)
De Jongh, Jacobus (editor)
Editor: Te Amsterdam : by Steven van Esveldt
Place of creation of the original object: Amsterdam (Pays-Bas)
First publication of the original object: 1764
18th century
Modern times (1492-1789)
Original object location: Réseau des Bibliothèques
Identifiant(s): XIX.28.27 (Cote ULiège)
1803861-10 (Tome 1) ; 1803861-20 (Tome 2) (Code-barres ULiège)
Original object language: Dutch, Flemish
Material, support of the original object: Papier
Dimensions, weight or duration: in-8
Physical description of the represented object : 2 volumes ([29], 354 ; 271 pages) : frontispice, pièces liminaires, planches
Description: Signature : *-2*⁸ A-Y⁸ Z⁴ (v.1)
Signature : A-V⁸ X⁶ (v.2)

Empreinte : n.5. ieyt n.2. K.(* (3) 1764 (A) v.1
Empreinte : l.of ekde n.o- ovzi (3) 1764 (A) v.2
Keyword: Peintres néerlandais -- 17e siècle -- Biographies -- Ouvrages avant 1800; Peintres allemands -- 17e siècle -- Biographies -- Ouvrages avant 1800; Peinture -- Pays-Bas -- 17e siècle -- Ouvrages avant 1800
CREF classification(s): Arts
Classification(s): Arts & humanities => Art & art history
Part of: Public domain
Permalink: https://hdl.handle.net/2268.1/6892

pdf.png
XIX_28_27_1.pdf
Description: Volume 1
Size: 247.45 MB
Format: Adobe PDF
Access type: Open Access
pdf.png
XIX_28_27_2.pdf
Description: Volume 2
Size: 209.28 MB
Format: Adobe PDF
Access type: Open Access

Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.