Feedback

Informations

Het schilder-boeck waerin voor eerst de leerlustigejueght den grondt der edel vrye schilderkonst in verscheyden deelen wort voor-gedragen. Daer na in drij deelen t'leven der vermaerde doorluchtighe schilders des ouden ende nieuwen tydts. Eyndlyck d'uytlegginghe' op den Metamorphoseon pub Ovidy Nasonis, met d'uytbeeldingt' der figuren, alles dienstich ende nut den schilders, const-beminders ende' dichters, en alle andere' staten van menschen / door Karel van Mander.

Author(s), creator(s), collaborator(s) : Van Mander, Karel
Type of the represented object : Book

Détails
Original object location: Réseau des Bibliothèques
Author(s), creator(s), collaborator(s): Van Mander, Karel (1548-1606) (author)
Editor: T'Amsterdam : By Jacob Pieters Wachter
First publication of the original object: 1618
17th century
Modern times (1492-1789)
Place of creation of the original object: Amsterdam (Pays-Bas)
Identifiant(s): XIX.028.065 (Cote ULiège)
1805664-10 (Code-barres ULiège)
Original object language: Dutch, Flemish
Description: Empreinte : h-n, e.e, e.t. MaVo (C) 1618 (A)

Signatures : *-2*⁸ a-c⁸

Relié avec : Het leven der oude antycke doorluchtighe schilders, soo wel Egyptenaren, Griecken als Romeynen, uyt verscheyden schryvers by een gebracht, en in druck uytgegheven, tot dienst, nut, en vermaeck der schilders, en alle const-beminders. Mitsgaders daer aen volgende het leven der moderne doorluchtighe Italiaensche, als oock de vermaede Nederlandtsche ende hooghduytsche schilders /door Carel van Mander. - T'Amsterdam : Door Jacob Pietersz Wachter, 1617.
Uytleggingh op den Metamorphosis Pub. Ovidii Nasonis. Alles streckende tot voordering des vromen en eerlycken borgherlycken wandels. Seer dienstich den schilders, dichters, en const-beminders. Oock yeghelyck tot leeringh by een ghebracht en geraemt /door Carel van Mander. - T'Amsterdam : door Jacob Pietersz Wachter, 1616.
Material, support of the original object : Papier
Dimensions, weight or duration: in-8
Physical description of the represented object : [15], 22 f. : front., pièces liminaires, [1] pl.
Keyword: Peinture -- Étude et enseignement -- Ouvrages avant 1800
CREF classification(s): Arts
Classification(s): Arts & humanities => Art & art history
Other contributor(s): Wachter, Jacob Piertersz (printer-bookseller)
Part of: Public domain
Permalink: http://hdl.handle.net/2268.1/6900

pdf.png
XIX_28_65_part1.pdf
Description: Part 1, Het schilder-boeck waerin voor eerst de leerlustigejueght den grondt der edel vrye schilderkonst...
Size: 54.3 MB
Format: Adobe PDF
Access type: Open Access
pdf.png
XIX_28_65_small.pdf
Description: Livre au complet
Size: 917.38 MB
Format: Adobe PDF
Access type: Open Access

Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.