Feedback

Informations

Aff-ghebeelde Narren Speel-schuyt : verciert met meer als Hondert schoone Figueren nae den aert van veelderley Sotten die op aerden zijn : bewesen met stichtelijcke Exempelen so upt de H. Schrift als oock uyt de Kerckelijcke Oudt-Vaders ende andere Schrijvers meer, tot Dienste voon een gegelijcken : beschreven int Latijn ende Hooch-Duytsch.

Author(s), creator(s), collaborator(s) : Brant, Sebastian
Type of the represented object : Book

Détails
Author(s), creator(s), collaborator(s): Brant, Sebastian (1457-1521) (author)
Editor: Amstelredam : Cloppenburgh
Place of creation of the original object: Amsterdam (Pays-Bas)
First publication of the original object: 1635
17th century
Modern times (1492-1789)
Original object location: Réseau des Bibliothèques
Identifiant(s): R55A (cote ULiège)
701102231 (code-barres ULiège)
Original object language: Dutch, Flemish
Material, support of the original object: Papier
Physical description of the represented object : 109 pages
Keyword: Brant (Sébastien). Nef des fous. 1494; Folie -- Dans la littérature
CREF classification(s): Lettres
Classification(s): Arts & humanities => Literature
Part of: Public domain
Permalink: https://hdl.handle.net/2268.1/4017

pdf.png
R55 A.pdf
Description:
Size: 146.8 MB
Format: Adobe PDF
Access type: Open Access

Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.