Feedback

Informations

Articulen van de langh-gewenschde veroueringhe van de stercke vestinghe hermenstein de werelt door vermaert. Hoe de selve op den 12 junij deses iaers nae twee-iaerighe blocqueringhe, belegeringhe, ende vuterstens honghers-noot, van de fransche natie verlost, aen het H. Roomsche rijck wederom gheleuert, ende de passagie van den opper-rhijnstroom gheopent is.

Author(s), creator(s), collaborator(s) :
Type of the represented object : Book

Détails
Editor: Te Handwerpen : By Martinus Binnart
Place of creation of the original object: Anvers (Belgique)
First publication of the original object: 17th century
Modern times (1492-1789)
Original object location: Réseau des Bibliothèques
Identifiant(s): XXIII.24.7 [16°] (26) (cote ULiège)
700205010 (code-barres ULiège)
Original object language: Dutch, Flemish
Material, support of the original object: Papier
Physical description of the represented object : Non paginé [2 p.] ; 1 gravure.
CREF classification(s): Histoire
Classification(s): Arts & humanities => History
Original object linked resource: Varia [volume factice] (XXIII.24.7 [16°])
Part of: Public domain
Permalink: https://hdl.handle.net/2268.1/2361

pdf.png
XXIII.24.7-26.pdf
Description:
Size: 323.46 kB
Format: Adobe PDF
Access type: Open Access

Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.