Feedback

Browsing by author/collaborator : Vondel, Joost van den (1587-1679)

Showing results 1 to 7 of 7
R3976B.pdf.246.jpg
Alle de treurspellen van J. v. Vondel. Tweede deel. [suivi de] J. v. Vondels faëton of reuckelooze stoutheit. Treurspel. Primitiæ juvenis miseræ. [suivi de] J. v. Vondels salmoneus, treurspel. Discite sustitiam moniti, [et] non temnere divos. [suivi de] Sofokles Herkules in trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. Vera sovis proles, decus addite divis. [suivi de] J. v. Vondels Hippolytus of rampzalige kuischeit. Treurspel. [suivi de] J. v. Vondels koning edipus uit sofocles. Treurspel. [suivi de] Euripides feniciaensche of gebroeders van Thebe. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. Unanimes armare in prælia fratres. [suivi de] J. v. Vondels palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel. Nunc cassum lumine lugent. [suivi de] De Amsterdamsche hecuba. Treur-spel [...]. [suivi de] J. v. Vondels Elektra van Sophokles. Treurspel. Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. [suivi de] J. v. Vondels Ifigenie in tauren. Uit de euripides. Hic labor extremus, longarum hæc meta viarum. Treurspel. [suivi de] J. v. Vondels Batavische gebroeders, of onderdruckte vryheit. Treurspel. In ferrum pro libertate ruebant. [suivi de] J. v. Vondels Maeghden. Treurspel [...] Mediisque in millibus ardet. [suivi de] J. v. Vondels Gysbrecht van aemstel. d'Ondergangk van zijne stadt, en zijn ballingschap. Treurspel. Urbs antiqua ruit. [suivi de] J. v. Vondels Maria Stuart, of gemartelde majesteit. Treurspel. [suivi de] J. v. Vondels zungchin of ondergang der sineesche heerschappye. Treurspel. Venit summa dies, [et] ineluctabile tempus. [suivi de] J. v. Vondels leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum.
Book
1719
 Open access