Feedback

Informations

Tractaet van peys tusschen de croonen van spagnien ende vrancrijck ghesloten, ghearresteert, ende gheteeckent binnen de keyserlijcke stadt van aken den tweeden dagh vande maendt mey van desen teghenwoordighen iaere sesthien hondert acht-en-sestigh, door M'Heer Jan Baptiste van Broeckhoven, baron van Bergeyck, ridder vande militaire ordre van S. Jacob, raedt vanden oppersten raedt der nederlanden, ende van Bourgognien, residerende by den persoon van syne majesteyt, endevan sijne raeden van staeten ende financie inde selve landen : ende door M'Heer Charles Colbert &c. Plenipotentiarissen.

Author(s), creator(s), collaborator(s) :
Type of the represented object : Book

Détails
Editor: Brussel : By Hubert Antone velpius
Place of creation of the original object: Bruxelles (Belgique)
First publication of the original object: 1668
17th century
Modern times (1492-1789)
Original object location: Réseau des Bibliothèques
Identifiant(s): XXIII.24.7 [16°] (42) (cote ULiège)
700205010 (code-barres ULiège)
Original object language: Dutch, Flemish
Material, support of the original object: Papier
Physical description of the represented object : Non paginé [11 p.]
CREF classification(s): Histoire
Classification(s): Arts & humanities => History
Original object linked resource: Varia [volume factice] (XXIII.24.7 [16°])
Part of: Public domain
Permalink: https://hdl.handle.net/2268.1/2378

pdf.png
XXIII.24.7-42.pdf
Description:
Size: 2.06 MB
Format: Adobe PDF
Access type: Open Access

Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.